F.02_Ukupni iznos naknada isplaćen posrednicima u 2023.